sakraplatser.abe.kth.se
Vilka brottsproblem lyfter poliser på landsbygden fram?
Det välkänt från forskningslitteraturen att polisverksamheten skiljer sig markant åt mellan landsbygden/mindre orter och större städer. Framför allt är resurserna i form av tillgången på personal o…