sakraplatser.abe.kth.se
Skadegörelsens geografi – en analys av den spatiala distributionen av skadegörelse och förslag på preventiva åtgärder i Nyköping
Skadegörelse har ökat med 30 % i Sverige sedan slutet av 80-talet och fenomenet har kommit att bli ett stort problem i vissa städer. Skadegörelse åsamkar samhället ekonomisk förlust, men det påverk…