sakraplatser.abe.kth.se
Polistillgänglighet i Sverige: en analys av den rumsliga fördelningen av polistjänster
Antalet poliser anställda i Sverige har ökat med 20 procent sedan 2000, men ökningen har inte varit jämnt fördelad över landet. Ökningen har varit koncentrerad till större kommuner, medan vissa ort…