sakraplatser.abe.kth.se
Brott på kartan – Att skapa bättre underlag med hjälp av polisstatisk på kartor – 20-22 maj 2019
Säkraplatser-nätverket bjuder in till ett utbildningstillfälle för praktiker Är du intresserad av att använda polisens brottsdata och rumslig analys i ditt arbete? I detta utbildningstillfälle som …