sakraplatser.abe.kth.se
Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp (AG1167)
Motivering Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet – att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest f…