sakraplatser.abe.kth.se
Uppsala kommun har idag ett utvecklat skola, socialtjänst och polisarbete (SSP)
Carina Börjesdotter, Samordnare för brottsförebyggande frågor i Uppsala kommun har berättat om hur deras arbete med skola, socialtjänst och polis har utecklats under de senaste åren. Kommunen har i…