sakraplatser.abe.kth.se
Situationell Handlingsteori i det brottsförebyggande arbetet
Den 6:e april ska Professor Per-Olof H Wikström introducera ”Situationell Handlingsteori” till alla våra medlemmar. Varför är detta viktigt? Eftersom de flesta av oss som arbetar med situationsbase…