sakraplatser.abe.kth.se
SÄKRAPLATSER växer! Vi välkomnar SÄKRAPLATSER VÄST!
SÄKRAPLATSER växer! Brottsförebyggande rådet (Brå) har beslutat att ge utvecklingsstöd för att starta upp en nätverksnod SÄKRAPLATSER Väst, med Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBS…