sakraplatser.abe.kth.se
Park påverkar bostadspris positivt men inte om de är otrygga
Parker bidrar generellt positivt till en förbättrad stadskvalitet som i sin tur påverkar fastighetspriserna, men inte om de är otrygga. Detta resultat är från en doktoravhandling som som presentera…