sakraplatser.abe.kth.se
Nya Böcker
2 nya böcker som har relevans för oss som arbetar med situations baserad brottsprevention: “Advances in Evidence-Based Policing” (2017), skriven av Johannes Knutsson & Lisa Tompson. ”Introducto…