sakraplatser.abe.kth.se
Den nationella workshopen ”Utvärdering i brottsförebyggande arbete” – Vad har vi lärt oss?
Den 10:e november diskuterade vi utvärdering i brottsförebyggande arbete som en viktig del i den kunskapsbaserade processen. Runt 80 personer var med i den andra nationella Workshopen som ägde rum …