sakraplatser.abe.kth.se
Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention
Hur kan vi bli bättre på att utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder? Detta är temat för Säkraplatsers andra workshop den 10:e November som kommer att äga rum i Stockholm, på K…