sakraplatser.abe.kth.se
Brottsförebyggande arbete i Dalarna
Som en del av arbetet med att stärka det brottsförebyggande arbetet i Sverige har länsstyrelserna fått i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. Länsstyrelsen ska blan…