sakraplatser.abe.kth.se
Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention
Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra idéer och kloka lösningar vet man att de flesta projekten fortfarande har svårt att utvärdera sina egna åtgärder. Varför blir det så? …