sakraplatser.abe.kth.se
Äldres säkerhet och trygghet i Sverige
Att halka och snubbla är orsaker till mer än hälften av fallolyckorna bland äldre i Sverige, och är mer typiskt i de norra länen än i andra delar av landet. Mobiliteten hos den äldre befolkningen p…