sakraplatser.abe.kth.se
Påverkar flygplatsens miljö resenärernas trygghet?
Forskning har under lång tid visat att passagerares uttryckta brist på säkerhet kan kopplas till individuella faktorer såsom ålder, kön men också rädsla för att flyga, allmän otrygghet för resan el…