sakraplatser.abe.kth.se
Är du intresserad av visualisering och analys med kartor?
Vi ser behov och nytta av geografiska analyser i det brotts-förebyggande arbetet. Statistik presenterad i kartform ger möjlighet att visualisera och analysera lokala problembilder. Hur kan vi bli b…