sakraplatser.abe.kth.se
Frekvensen bland skjutningar i storstadsområdena
Brott återfinns koncentrerat i såväl tid som rum, detta kan illustreras med konceptet “near-repeat”. “Near-repeat” är ett koncept som pekar på att brott ofta återföljs av ett annat brott i närheten…