sakraplatser.abe.kth.se
Medborgares upplevelse av kroppsburna kameror bland polis
Trots att det finns relativt lite forskning kring användandet av kroppsburna kameror ökar användandet av dessa bland poliser. Ny forskning i USA pekar på en minskning av polisiära kraftåtgärder sam…