sakraplatser.abe.kth.se
Fokusera på områdenas resurser!
Brottslighet i utsatta områden har de senaste åren fått stort genomslag i samhällsdebatten, och det är en fråga som studerats av Manne Gerell vid Malmö högskola som disputerade den 3e februari. I a…