sajtova.rs
Slaba konkurencija, jaka korist za SEO
Iako svaki dan čujemo rečenicu "Danas su svi na webu", uvek se nađe još neka oblast, neka niša, neka delatnost ili makar neka ključna reč gde jednostavno nema gužve u Google pretrazi. Na primer, kada kucamo ovu frazu videćemo da celokupnu prvu stranu u Google pretrazi drži jedan sajt! Svih deset pogodaka. Možda će se za 6