saguntjove.es
Oficina Europa
Tots els dimecres de 19 a 21 h tens assessorament especialitzat sobre els programes europeus dedicats a Joventut: intercanvis, voluntariat, formació, etc. Al Casal Jove (C/ Vent de Marinada, s/n- P…