saguntjove.es
Oficina Europa
Tots els dimarts de 19 a 21 h tens assessorament especialitzat sobre programes europeus: intercanvis, voluntariat, etc. Al Casal Jove (C/ Vent de Marinada, s/n- Port de Sagunt). Tel. 96 268 3439.