saguntjove.es
MÉS QUE MURS
Festival d’Art Urbà centrat en intervencions artístiques en la ciutat. Començà amb èxit en 2016, i la segona edició de 2017 ha suposat un fort augment de les intervencions artístiques del fes…