saguntjove.es
Consell de Joves IES
Volem que els nostres joves participen en les decisions municipals!!! Per això, la Regidoria de Joventut posa en marxa el CONSELL JOVES IES per que les seues propostes, suggeriments o queixes arrib…