saguntjove.es
Aula Jove Teatre
Dirigida a joves amb inquietuds artístiques i que volen desenvolupar els seus recursos expressius i comunicatius en connexió amb la seua realitat social. Duració: d’octubre a juny Horari de les cla…