saguntjove.es
Aprén llengües al teu ritme amb el CAL
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL) Seu Camp de Morvedre-Universitat Jaume I El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense conei…