saguntjove.es
Taller Dolçaina i Tabalet
Dates de realització: dimarts 14 octubre a 16 de maig. Tabalet: a partir de 8 anys. A les 18 h. Dolçaina: a partir de 12 anys. 2 grups: 18 h (nivell 1) i 19 h (nivell 2). Matrícula: 48 € Inscripció…