saguntjove.es
MARONDA [concert Novembre Negre]
18 de novembre. 20 h. MARONDA en directe. Concert Novembre Negre 2017. Entrada gratuïta amb reserva prèvia, telefonant al 96 268 34 39 (2x persona)