safe-book.com
Alagaan ang iyong kinabukasan
Ang pag-iwas sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay.