sabtesherkat.co
ثبت شرکت در لهستان - ثبت شرکت در خارج از کشور
پروسه ی انجام کار و ثبت شرکت در لهستان ۳ ماه به طول می انجامد. شما با ثبت شرکت در لهستان می توانید برای همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال اقامت بگیرید.