sabtesherkat.co
ثبت شرکت در هنگ کنگ - ثبت شرکت در خارج از کشور
ثبت شرکت در هنگ کنگ مي بايد از حداقل يك سهامدار و يك مدير و يك دبير تشكيل شوند.شرکت پارس تاکان با افتخار آماده انجام کارهای ثبت شرکت در هنگ کنگ شما می باشد