saad.legal
Правочини в акціонерному товаристві - Saad Legal
значний правочин, учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Прийняття …