saad.legal
Значні правочини та правочини із заінтересованістю: особливості ТОВ та АТ - Saad Legal
Що буде якщо порушити порядок надання згоди на вчинення значних правочинів? Як ТОВ застосувати новий закон для спрощення дільності? Яка склалась судова практика оскарження правочинів, вчинених із перевищенням повноважень?