rzeczpospolitalepsza.pl
Pytanie - wiersz na który musisz odpowiedzieć albo będziesz miał problem.
Ważne pytanie teraz Ci zadam. I tym pytaniem honor Twój zbadam. Jeżeli zagrożenie zawita do kraju, to staniesz gotowy czy może na haju?