rustenburg.biz
Rustenburg NG Proteapark Gemeente
NG Proteapark is die kerk waarmee God werk: in ons elkeen en deur ons in die wêreld rondom ons. Adres: H/v Bergbos- en Witstinkhoutlaan. Tel: 014 533 4028