roygabrielsen.com
Priser på fotografering
Priser for sesongene 2017-2019 Priser på fotografering under vielse i Lisboa. Vielse ved ambassaden tar ca 15 minutter. Det er 30 minutter mellom hver av vielsene, så derfor kan det maksimalt bruke…