roslagsmjolk.se
Vi odlar vårt foder till djuren lokalt
Fodret som djuren äter i form av ensilage, gräs, stråsäd med ärtor och bönor odlas lokalt på gårdarna. På åkrarna sprids gödsel från djuren vilket bidrar till det kretslopp av näring som ingår i den ekologiska produktionen på gårdarna. Varken gifter eller handelsgödsel används i produktionen, då de samtliga är KRAV-godkända. Bruket av mark och…