roslagsmjolk.se
Roslagens unika naturvärden gynnas
I Roslagen har människor försörjt sig på boskapsskötsel i flera tusen år. Kulturlandskapet med dess blomrika beteshagar, slåttrade ängar och rika skatt av gamla kulturbyggnader vittnar om en lång tradition av djurhållning och brukande av jorden. Markerna visar extremt höga naturvärden varav flera klassats som riksintressanta. Roslagen hyser en unikt rik flora och insektsfauna som…