roslagsmjolk.se
Rödlistade arter på våra marker
Bastardsvärmare, med sina metallglänsande blågröna, röda eller svarta teckningar på vingarna, är lätta att känna igen. I Sverige finns sju arter bastardsvärmare av två släkten (Adscita, Zyganea), varav samtliga är rödlistade förutom fjällbastardsvärmaren. Bastardsvärmarna är krävande insekter som flyger på dagen. De visar att markerna är artrika och välskötta ur naturvårdssynpunkt, eftersom de har höga…