roslagsmjolk.se
Det har varit en dröm för mig att starta Roslagsmjölk
Här i Roslagen brukar vi marker som är steniga. Bland de steniga naturbetesmarkena är små åkertegar insprängda och alla åkrar delas av många små skogsbackar. Här finns en småskalighet och variation som är unik. Naturvärdena på våra marker är extremt höga, och de hyser en mängd arter som är hotade på många andra platser i…