rojikurd.net
انتقاد وزیر کشور آلمان از توقف اخراج پناهجویان افغان در برخی ایالت‌های این کشور | HANA هانا
HANA هانا