roircop.info
Comenzi botserv: robot pentru servicii chat - RoIRCoP
Comenzi botsev vă permite să aveți un bot (robot de servicii) pe propriul #canal (camera de chat). Informații: /msg BotServ HELP comandă.