roerby.com
Om bloggen
Denne webside er udformet som en weblog. En weblog (eller blog) er en webside, som opdateres jævnligt med korte tekster (kaldet poster eller indlæg), hvor den til enhver tid nyeste altid er øverst.…