roditelj.akademijaoxford.com
Imaš li rešenje za taj problem? - Blog Za Roditelje
Niko nije proživeo život bez imalo prepreka, problema, padova, teškoća… Dobro u svemu tome je da posle svake nevolje postajemo jači, zreliji, sposobniji, znamo šta hoćemo, šta nećemo i znamo …