roditelj.akademijaoxford.com
Da li ste nezavisni, iako ste u vezi? - Blog Za Roditelje
Mnogi govore da ne žele da stupe u brak, jer vole svoju nezavisnost. Ne žele da budu sputani, vezani ili ne rade ono što vole. Brak doživljavaju kao lance. Da …