rockonnet.com
Riverside: Ko se iz tragedije rodijo popolni biseri nesmrtne lepote 
Če bi podajali ocene, si Poljaki zaslužijo za stil, za izvedbo, za emocije čisto desetko oziroma bi zanje tokrat uvedel nov pojem nadgrajene najvišje ocene.