rockonnet.com
Borghesia – Proti Kapitulaciji
Tu je aktualnost, katere bi se tudi v novem mileniju lahko navzela ta bedna, nebogljena in uboga žival, imenovana homo sapiens.