rockonnet.com
Samuel Blues – Sammy Automatic
Samuel Blues je več kot le eksperiment ali dejanje zaradi dejanja samega.