rockonnet.com
Slovo skupine Res Nullius
Skupina Res Nullius se je po skoraj 25 letih delovanja, posnetih 5 albumih ter nebroj odigranih koncertih odlońćila, da preneha z delovanjem.