robinkerkhof.nl
Poëziefestival in Haarlem
Op Hemelsvaartdag, donderdag 14 mei 2015, vindt in Haarlem een groot poëziefestival plaats met maar liefst 100 dichters.